Agile Metodolojisi Nedir? Sprint Birikim Listesi ve Scrum ile Bağlantısı Nedir?

Proje yönetimi söz konusu olduğunda, projenizi yönetmenize yardımcı olacak çeşitli sistemler ve yaklaşımlar mevcuttur. Genellikle projeler bir çalışma diğerinden önce tamamlanacak şekilde bağlantılı ve doğrusal bir şekilde organize edilir ve bu proje yönetimi yaklaşımı şelale modeli olarak adlandırılır.

Ancak 2001 yılında yazılım geliştirmenin giderek yaygınlaşmasıyla beraber bu yaklaşımın bir değişim sürecinden geçtiği gözlemlenmiştir. Çünkü sistemlerin sürekli gelişmesi ve bunun beraberinde müşterilerin taleplerinin de değişmesi şelale modelinin yazılım ekipleri için yetersiz kalmasına sebep olmuştur. İşte bu noktada Agile metodolojisi yani çevik proje yönetimi ortaya çıkmıştır.  

Agile/Çevik proje yönetimi sadece yazılım geliştirme proje yönetimleri için değil aynı zamanda farklı takım türleri için de oldukça dinamik bir teknik olarak öne çıkar. 
Eğer siz de Agile yani çevik proje yönetimi ile çalışmak istiyorsanız doğru yere geldiniz.

Agile Metodolojisi Nedir? / Çevik Proje Yönetimi Nedir?

How Agile works

Çevik proje yönetimi, kısa sprintlerde görevleri tamamlamanızı sağlayan ve tekrarlayan bir süreçtir. Agile/Çevik teknik, projeniz içerisinde oluşabilecek beklenmeyen değişikliklere uyumlu olarak hareket edebilir çünkü önceliği esneklik ve sürekli teslimattır. Ancak yine de kapsam kaymasından etkilenebilir. 

Çevik teknik, geleneksel şelale modelini kullanan proje yönetimine bir cevap olarak geliştirilmiştir. 2000’lerin başında yazılım geliştirmenin giderek yaygınlaşması üzerine, geliştiricilerin prototip oluşturmaya ve proje yönetimi için sürekli tekrarlayan, işleri daha sıkı tutacak yöntemlere duyduğu ihtiyaç artmıştır. O zamandan beri Çevik Proje Yönetimi ve metodolojisi, çevik kavram ve ilkeleri ile beraber bir rehber haline gelmiş, sadece yazılım geliştiricilere hitap eden bir yöntem olmaktan çıkmıştır. Pazarlama, etkinlik planlama, ürün geliştirme ve bilişim teknolojileriyle ilgilenenler dahil olmak üzere birçok diğer işletmenin, çevik proje yönetimi sürecini kendi ihtiyaçlarına uyacak şekilde değiştirerek kullanmasına sebep olmuştur.  

Scrum ile Sprint Birikim / İş Listesinin Bağlantısı

Sprint birikim listesi Scrum ekibinin tamamlanması gereken görevleri belirlediği listedir. Sprint planlama toplantılarında takımlar birikmiş veya yarım kalmış işleri seçerek, o işin tamamlanması için yapılması gerekenleri ve izlenmesi gereken yolu belirler. Sprint planlama toplantıları esnasında birçok takım birikmiş, yarım kalmış işlerin tamamlanması için her bir takım üyesinin kaç saat çalışması gerektiğini de ayrıca belirtir.

Sprint biriktirme listeleri oluşturulurken takımlar, listenin öğelerini takip etmenin yanı sıra öncelikli işlerin hangileri olduğuna ve kaç tane iş veya görev üzerinde yoğunlaşılması gerektiğine de karar verirler. 

Sprint biriktirme listesi genellikle bir tablo şeklinde tutulur. Ancak kusurları tespit edebilmek için özellikle Scrum veya çevik geliştirme için geliştirilmiş çeşitli yazılım paketlerinden birini kullanmak bu süreçte size fayda sağlayacaktır.

Bir Scrum sprint sırasında, takım üyeleri her yeni veri ve bilgi girişi olduğunda iş birikim listesini güncellemekle görevlidir. Bunun üzerine Scrum yöneticisi her gün sprintteki kalan işleri hesaplar ve grafiğini çizer. Aşağıdaki gibi bir iş bitim tablosu ortaya çıkar.

Sprint Planning
Sprint Planning

Takımlar genellikle altından kalkabilecekleri miktarda işi Scrum sprintine dahil etse de bazen çok fazla veya çok az iş üstlenildiği görülebilir. Böyle durumlarda takım üyeleri başka hangi görevler eklenebileceğine veya hangi işlerin çıkarılması gerektiğine karar verebilir.

Hedeflerinizi birlikte başaralım. Bizimle iletişime geçin.

CDP (Customer Data Platform) Nedir?

CDP, müşteri verilerini çeşitli kaynaklardan toplayan, yöneten ve etkinleştiren bir yazılım türüdür. Müşterilere daha iyi anlaşılmasını ve ilişki kurulmasını amaçlayan CDP, müşteri verilerini birleştirir ve…

Asana’yı Neden Tercih Etmeliyiz?

Asana, kullanıcılara ekiplerin çalışmayı organize ettiği ve işbirliği yaptığı sanal bir çalışma alanı sağlayan bulut tabanlı bir iş süreci yönetimi çözümüdür. Proje yöneticileri, büyük bir…

OKR’lerin Önemi ve İşletmelere Faydaları

Düzenli olarak takımlar oluşturuyor veya kurumsal hedefler belirliyorsanız, muhtemelen OKR’leri daha önce duymuşsunuzdur. OKR’ler veya bir diğer deyişle “hedefler ve kilit sonuçlar”, takımların ölçülebilir hedefler…