Benefits of Asana for Ensuring Team Integrity in Hybrid Operating System

Asana’nın Hibrit Çalışma Sisteminde Ekip Bütünlüğünü Sağlayan Faydaları

Kocaman bir tahtası olan bir konferans odasında toplanamadığınızda veya öğle yemeğinizi beraber yerken beyin fırtınası yapamadığınız zamanlarda ekibinizle nasıl etkili bir iletişime geçebiliyorsunuz?

Hibrit sistemde uzaktan çalışmak birçok kişi için, özellikle de bu çalışma sistemini ilk kez deneyimleyecek olanlar için zor olabilir.

Uzaktan çalışmak sizin için ve firmanız için yeni bir konsept de olsa, ekibinizle işbirliği ve etkileşim içinde kalarak evden nasıl çalışacağınızı çoktan biliyor olsanız da birkaç basit değişiklikle prosedür ve stratejilerinizde güçlü etkiler yaratabilir, bu konuda daha başarılı hale gelebilirsiniz.

Hem sizi hem de firmanızı başarıya taşıyacak değişikliklerden biri ve en önemlisi Asana’dır.

Asana, hibrit çalışma sistemlerini, prosedür ve stratejilerini daha kolay uygulanabilir hale getirmek için tasarlanmış en efektif bulut tabanlı uygulamalardan biridir ve çalışma modeli yeniden şekillendiren yapısal değişimden kazançlı çıkmanızı hedefler.

Bir başka deyişle Asana, ekiplerin şirket genelinde tüm işleri organize etmesini ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar kullanımı oldukça basit bir platform aracılığıyla birbirlerine ulaşabilmesini sağlayan bir iş yönetimi yazılımıdır.

Kullanıcılar Asana’yı ekip iletişimi ve iş akışı yönetimini güçlendirmek, tüm ekibin çalışılan projenin işleyişini ve ilerlemesini izlemeyebilmesini sağlamak, kişilere görev ve sorumluluklar ve teslim tarihleri atamak ve tüm işlerle bağlantılı verilerin kaydını tutmak için kullanır. Ancak Asana’nın şirketinize ve size sağlayacağı yararlar bunlarla sınırlı değildir.

Asana Çalışan Performansını Daha Efektif Bir Şekilde Değerlendirmenizi Sağlar

Çalışan performansı genel organizasyonun başarısı için kritik bir öneme sahiptir çünkü yöneticilerini çalışanlarının güçlü, zayıf yanlarını ve geliştirilmesi gereken taraflarını belirlemelerini sağlar.

Hibrit çalışma sistemini benimseyen firma ve şirketlerin çoğu genellikle Asana gibi işbirliğinin ve paylaşımların teknolojik yeniliklerden yararlanarak sağlandığı platformları kullanır. Bunun sebebi Asana ve benzeri platform çalışanlarının ofis içi ve uzaktan çalışmayı sorunsuz bir şekilde entegre etmesine yardımcı olmasıdır.

Bu sistem yöneticilerin çalışanların yaptığı işlere dair daha eksiksiz bir analiz yapmasına fayda sağlar ve birden fazla görevi üstlenmiş personellerin performans etkinliğini kolayca gözlemlenmesine olanak tanır.

Böylelikle, yönetici kendisi de dahil olmak üzere çalışanlarının ofisten veya uzaktan çalışırken son teslim tarihlerine ne kadar sadık kaldığını ve adım adım hangi süreçlerden geçtiğini inceleyebilir.

Özel Alanlar (Custom Fields)

Asana’daki özel alanlar ekibe veya çalışana atanan görevlerin içine özel ve detaylı ayrıntılar eklemenizi sağlar. Örneğin, bir pazarlama ekibinin yönetimi sizin sorumluluğunuzdaysa ve son teslim tarihleri ile yayınlama tarihleri arasında bir ayrım yapmanız gerekiyorsa, özel alanlar’ı kullanarak ayrıntılar ekleyebilir, herkese atanan görevi Asana’nın yardımıyla özelleştirebilir.

Asana Toplantıları Daha Kolay Ayarlamanızı Sağlar

İster küçük bir ekiple ister kendi başınıza çalışıyor olun ya da şirketinizde birden çok paydaşınız olsun, Asana iş akışınızı kolaylıkla düzenlemenize yardımcı olabilir.

Asana, yeni çalışma alanları kurmanızı, toplantı saati ve günü belirlemenizi ve projeleri yakından izlemenizi hızlı ve kolay hale getirmek için aralarından seçim yapabileceğiniz hazır şablonlar sağlar. Bu şablonları daha sonra kendi şirketinize ve işin içeriğine uygun olacak şekilde yeniden düzenleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

Asana Çeşitli Proje Görünümlerine Sahip Olmanızı Sağlar

Liste görünümü, takvim görünümü, portföy görünümü, zaman çizelgesi görünümü ve pano görünümü gibi seçeneklerin arasından en gözünüze hitap eden ve işinize yarayacak olanı seçerek oluşturduğunuz Asana projelerinde atanan tüm görevleri ve ekibinizin işleyişini kolayca takip edebilirsiniz.

Ayrıca ekipteki çalışanlar atanan görevleriyle ilgili herhangi bir değişiklik yaptığında size bildirim gelmesini sağlayabilir böylece ekip çalışmasının nasıl ilerlediğini daha kolay ve ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz.

Benefits of Asana for Ensuring Team Integrity in Hybrid Operating System

Asana Ekip Üyeleri Arasındaki İşbirliğini Arttırmanızı Sağlar

Ekibinizle tek bir platform/uygulama üzerinden iş birliği yapmak ve iletişime geçmek, her ekip üyesinin projenin hangi aşaması ve süreciyle ilgilenmesi gerektiğini belirgin hale getirir, kafa karışıklığını azaltır ve yeni bilgi akışı için beklenecek sürelerin kısalmasını sağlar.

Ayrıca ekibinizle sürekli ve sistemli bir şekilde bağlantı kurabilecek olmanız toplantılara olan ihtiyacı azaltırken, odaklanmak için daha fazla zamana ve daha yüksek üretkenliğe sahip olmanızı sağlayacaktır.