Designs-for-Event

Asana vs. Jira

Asana, bütün ekiplerin çalışmalarını destekleyen ve proje yönetimi sağlayan bir uygulamadır. Jira ise yazılım geliştiricileri için tasarlanmış olup farklı ölçekteki işletmeleri de destekler. Siz de Asana ve Jira entegrasyonu ile takımları birbirine senkronize edebilirsiniz.

Yazılım Geliştirmeden Daha Fazlasını Yönetin

Jira’nın tasarım amacı mühendislik ekiplerinin sorunları çözmesine ve yazılım oluşturmasına yardımcı olmaktır. Bu sebeple Jira, şirketinizdeki tüm ekipler için esnek bir kullanım alanı sağlamaz. Asana ise tüm ekiplerin çalışmalarını, listelerden panolara, raporlamalara hatta zaman çizelgelerine kadar kendileri için en iyi görünümde koordine etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olarak daha kapsamlı  bir kullanım sağlar.

Neden Asana ve Jira Birlikte Kullanmalıyız?

Asana ve Jira entegrasyonunu birlikte kullanmanın sağladığı kolaylıklar şu şekildedir;

Ekipler Arası İşbirliği Sağlanma

Ekipler kendi seçtikleri uygulama ile proje çalışmalarını tamamlayabilirler ve ekip içi bilgi aktarımı kolaylıkla sağlabilirler.

Senkronize Çalışma

Asana görevlerine veya Jira çağrılarına(ticket) yapılan güncellemeler eş zamanlı olarak senkronize edilir, böylelikle herkes her iki araçta da işlerin nerede olduğu konusunda veri elde eder ve bilgi sahibi olur.

Verimli Çalışma

İki araçtan birine proje çalışmanızı yüklediğinizde veya güncelleme yaptığınızda, diğerinde de kendiliğinden görünür böylelikle yapmış olduğunuz çalışmayı tekrarlamanıza gerek kalmaz.

Asana ve Jira Entegrasyonu Hakkında Ek Bilgi

Asana görsel açıdan yaratıcı olmanın yanı sıra operasyonel çalışanlar için de kolaylık sağlıyor. Asana’nın premium sürümünü kullandıktan sonra çalışmalarımızı daha kolay organize edebiliyoruz bu bizim hedef odaklı ilerlememizi sağladığı için de proje ayrıntılarını hatırlama konusunda hiç bir tereddütümüz kalmıyor. Asana’da tüm bilgiler tek bir yerde.

— Getapp’ten bir Asana incelemesi

Asana ve Jira’yı Birlikte Kullanmanın Yolları

Çapraz Fonksiyonel Projeler

Onboarding Template

Asana ve Jira’yı birbirine bağlayarak, ister işte ister mühendislik ekibinde olun, işlevler arası projelerde işbirliği yapabilirsiniz.

Ürün Lansmanları

Jira’nın süreç yönetimi ile ürünün gelişimine tanık olabileceğiniz için ürün lansmanları da yapabilir, aynı zamanda Asana tekliflerinden de yararlanabilirsiniz.

Bug (Hata) Takibi

Hataları takip edebilir ve bunları genel veya bireysel olarak Asana’da görev olarak atayabilirsiniz, bu da sistemin mühendislik ekipleri tarafında Jira’da sorunlar yaratmasına neden olur.

Pazarlama Kampanyaları

Ayrıca Asana ve Jira’yı birbirine bağlayarak, yeni web sayfaları veya ürün deneyimleri oluşturabilir. Pazarlama kampanyalarında mühendislik ekiplerinizle birlikte çalışmanıza imkan sağlar

Entegrasyonlar

Asana görsel açıdan yaratıcı olup çalışanlar için daha uygunken, Jira operasyonel alanda çalışan insanlar için daha uygundur. Böylece Asana’nın sizi daha hedef yönetimi odaklı ve organize olduğunuz konuma getirme amacı vardır. Aynı zamanda işin ilerlemesi ve akışı için kullanabileceğiniz diğer araçlarla entegre olarak iletişimi arttırmanıza olanak sağlar.

Asana’nın kolaylıklarından yararlanmak ve daha fazla bilgi almak için bizi ziyaret edin.