Importance of OKR

OKR’lerin Önemi ve İşletmelere Faydaları

Düzenli olarak takımlar oluşturuyor veya kurumsal hedefler belirliyorsanız, muhtemelen OKR’leri daha önce duymuşsunuzdur. OKR’ler veya bir diğer deyişle “hedefler ve kilit sonuçlar”, takımların ölçülebilir hedefler geliştirmesine yardımcı olan bir hedef belirleme sürecidir.

Her ne kadar birçok işletme OKR’ler yani hedefler üzerine odaklansa da veri çalışanlarının sadece %16’sı firma ve işletmelerin belirlenen hedefler doğrultusunda hareket ettiğine ve kurumsal olarak geliştiğine inanıyor. 

OKR sürecini takip ederek ve uygulayarak, hedef belirleme sürecinde çalışanlarınızın katılımını arttırabilir ve doğru motivasyonla çalışmalarını sağlayabilirsiniz. Ayrıca takım üyelerinin her gün kendilerini geliştirerek daha yaratıcı hedefler belirlemesine de olanak tanıyabilirsiniz. 

OKR Nedir?

Hedefler ve kilit sonuçlar (OKR’ler), şirketlerin hedeflerine ulaşmak için belirledikleri tekniklerin bir koleksiyonudur. OKR’ler, uzun vadeli profesyonel bir hedef için, üç aylık bir takım hedefi için veya kişisel bir hedef için olmak üzere çeşitli sebeplerle kullanılabilir. İster kolayca tamamlanabilecek bir şey olsun, ister uzun süreli çaba ve emek sarf edeceğiniz bir şey olsun başarmak istediğiniz her objektif bir OKR yani hedef ve kilit sonuç olarak tanımlanabilir. 

Örnek olarak aşağıdakilerin tümü bir OKR olarak nitelendirilir:

  • Müşterileri elde tutarak müşteri odaklı çalışma stratejileri geliştirmek 
  • Web sitenizin geri dönüş oranını arttırmak
  • Potansiyel, nitelikli müşteriler bulmak

Kilit sonuçlar, hedeflerinize ulaşmak adına belirleyeceğiniz ölçülü yollar ve bunların önemli çıkarımlarıdır. Ayrıca kilit sonuçlar, anahtar performans göstergesi olarak adlandırılan KPI’ların aksine sadece nicel olmak zorunda değildir. 

Kilit sonuçlar karşılığında yaptığınız çıkarımlar doğrultusunda hareket edebilir, süreci kendiniz ve takımınız için daha faydalı hale getirebilirsiniz. OKR süreçleri sonunda karşınıza çıkabilecek çıkarımlar aşağıdaki örnekler gibi olabilir:

  • Çalışanların motivasyonu ve üretkenliğini arttırmak için sadakat ödül programı oluşturmak
  • Web sitenizdeki içerik kalitesini arttırmak
  • CRM yazılımını geliştirmek

OKR’lerin Faydaları

Benefits of OKR

Benefits of OKR

Takımlar ve takım üyeleri, çalışmalarının üst düzey hedeflere nasıl katkıda bulunduğunu, neden bazı öğelere diğerlerine göre öncelik verildiğini ve nihayetinde bu hedeflerin neden önemli olduğunu anladıklarında daha motive bir şekilde çalışmaya başlar.

OKR’lerin avantajları sadece belirli bir çalışan için geçerli değildir. Bunun yerine, kurumsal performansı büyük ölçüde artıran OKR’ler birbirlerini tamamlar ve geliştirirler. Gallup’a göre, yüksek düzeyde birbirine bağlı olan iş birimleri, daha az ilgili olan iş birimlerinden %21 daha fazla kâr sağlar. Bunun yanında psikologlar, çeşitli motivasyonel yaklaşımların grup performansı üzerindeki etkilerini incelediklerinde, hedef belirlemenin en başarılılarından biri olduğunu keşfetmişlerdir. Psikologlar birkaç net ve iddialı hedef belirlemenin katılımcıların performansını yüzde seksenlik dilime itmek için yeterli olduğunu gözlemlemiştir. Bir araştırmacı grubu, firmaların hedef odaklı performanslarını ölçmek için düzenli bir sistem izlediğinde çalışan performansının bir kez daha artarak bu sefer yüzde seksen sekizlik dilime girdiğini belirtiyor.  

Dolayısıyla OKR’ler sadece çalışan tarafında fayda sağlamıyor. Aynı zamanda hedefleri ve görevleri tek bir yerde bulundurmaya yardımcı olarak liderlerin ilerleme raporlarını incelemesine ve böylelikle nerede, ne zaman ve nasıl hareket etmeleri gerektiğine karar vermesine yardımcı oluyor.

OKR’lerin en büyük avantajının kısaca günlük çalışmaları ekibinizin stratejik hedefleri ile ilişkilendirilebilir hale getirmek olduğu söylenebilir. Eğer siz de günlük çalışmalarınızı şirketinizin hedefleriyle ilişkilendirmek istiyorsanız bir OKR aracı kullanabilirsiniz. Bu şekilde hem sizin hem de çalıştığınız şirketin üretkenliğine büyük fayda sağlayabilirsiniz. 

Şirketiniz Neden OKR’lere İhtiyaç Duyar?

Hedef belirledikten sonra yalnızca o hedefin gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgilenmemelisiniz. Bunun yerine, OKR’ler oluşturarak, hedefler üstüne daha detaylı düşünebilir, işinizi kurumsal hedeflerle ilişkilendirebilirsiniz. Bunun sonucunda girişimlerinizi sizin ihtiyaçlarınız ve çalışma prensiplerinizle uyumlu hale getirecek bir sistem kurabilirsiniz. Hedef belirlemek, ekibinizin görevleri öncelik sırasına koymasına yardımcı olur. Kuruluşunuz, özellikle uzaktan çalışma sisteminde ilerleyen operasyonlar söz konusu olduğunda, uyuma ve net yönlendirmeye ihtiyaç duyar. Bunun için, Asana’nın adım adım ilerleyen hedef belirleme, yürütme, izleme ve derecelendirmeyi içeren metodolojisiyle kuruluşunuzu daha başarılı hale getirebilir, maksimum faydaya ulaşabilirsiniz.

En iyi çözümler hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin.