If You Are New at Strategic Planning, You Can Start Here

Stratejik planlamada yeni misiniz? Buradan başlayın.

Stratejik bir plan, şirketinizin önümüzdeki üç ila beş yıl içinde alacağı yönü tanımlamanıza ve paylaşmanıza yardımcı olur. Şirketinizin vizyon-misyon tablosunu, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için yapacağınız eylemleri içerir. Bu makalede, stratejik bir planın diğer proje ve iş araçlarıyla karşılaştırmasını ayrıca şirketiniz için başarılı bir stratejik plan oluşturmak için dört adımı açıklayacağız. 

Küçük veya yeni kurulan bir şirket için çalışıyorsanız stratejik plan oluşturmanız muhtemelen fayda sağlayacaktır. Kuruluşunuzun nereye gittiği konusunda net bir fikriniz olduğunda, ekiplerinizin en fazla etkiyi yaratan projeler üzerinde çalışmasını sağlayabilirsiniz. 

Stratejik planlama süreci, yalnızca nereye gitmeniz gerektiğini belirlemenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda süreç boyunca, çalışanların ve paydaşların bilgi sahibi olmaları için paylaşabileceğiniz bir belge oluşturmanızı sağlar. Bu yazıda, nasıl başlamanız ve nasıl stratejik bir plan geliştirmeniz gerektiği konusunda size yol göstereceğiz. 

Stratejik plan nedir? 

Stratejik plan, kuruluşunuzun nereye varmak istediğini ve bu hedeflere ulaşmak için hangi eylemleri yapacağınızı tanımlayan bir araçtır. Tipik olarak, stratejik plan şirketinizin vizyon-misyon beyanını, uzun vadeli hedeflerinizi (kısa vadeli, yıllık hedeflerin yanı sıra) ve doğru yönde ilerlemek için atacağınız adımların bir eylem planını içerecektir. 

Sağlam bir stratejik plan, kuruluşunuza netlik ve odaklanma sağlayabilir. Bu netlik düzeyi her zaman belli değildir, araştırmamıza göre, bilgi işçilerinin yalnızca %16’sı şirketlerinin şirket hedeflerini belirleme ve iletme konusunda etkili olduğunu söylüyor. Stratejik planlamaya zaman ayırarak şirketinizin geleceği için üç ila beş yıllık bir vizyon oluşturabilirsiniz. Bu strateji daha sonra yıllık ve üç aylık şirket hedeflerinizi bildirecektir. 

Stratejik bir plana ihtiyacım var mı? 

Stratejik plan, plan yapmak ve hedeflerinizi gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz birçok araçtan yalnızca biridir. Stratejik planın diğer proje ve iş araçlarıyla karşılaştırması şu şekildedir: 

Stratejik plan ve iş planı 

Bir iş kurarken veya iş stratejinizi önemli ölçüde değiştirirken bir iş planı oluşturmalısınız. İş planı, başlarken stratejinizi belgelemenize yardımcı olabilir, böylelikle her ekip üyesi temel iş öncelikleriniz ve hedefleriniz hakkında hemfikir olur. Bu araç, siz işinizi kurarken önemli yatırımcılar veya paydaşlar ile stratejinizi belgelemenize ve paylaşmanıza yardımcı olabilir. 

İşletmeniz zaten kurulmuşsa, bir iş planı yerine stratejik bir plan oluşturmayı düşünün. Nispeten yeni bir şirkette çalışıyor olsanız bile, stratejik planınız doğru yönde ilerlemenize yardımcı olmak için iş planınızın üzerine inşa edilebilir. Stratejik planlama sürecinde, önümüzdeki üç ila beş yıl için stratejinizi oluşturmak adına önceden oluşturduğunuz birçok temel iş unsurundan yararlanacaksınız. 

Stratejik plan ve misyon ile vizyon beyanları 

Stratejik planınız ve misyon-vizyon beyanlarınız birbiriyle yakından ilişkilidir. Aslında stratejik planlama sürecinde, stratejik planınızı oluşturmak için misyon-vizyon beyanlarınızdan ilham alacaksınız. 

Sonuç itibariyle, stratejik bir plan oluşturmadan önce misyon-vizyon beyanlarınızı hazırlamış olmalısınız. Bu, iş planlama aşamasında veya şirketiniz başladıktan kısa bir süre sonra oluşturduğunuz bir şeydir. Bir misyon veya vizyon beyanınız yoksa, bunları şimdi oluşturmak için biraz zaman ayırın. Misyon beyanı, şirketinizin amacını belirtir ve kuruluşunuzun çözmeye çalıştığı sorunu ele alırken, vizyon ifadesi de geniş çizgilerle o noktaya nasıl ulaşacağınızı belirtir. 

Stratejik plan, misyon-vizyon beyanlarını içermeli, ancak bundan daha da belirli olmalıdır. Misyon-vizyon beyanlarınız teorik olarak şirketinizin ömrü boyunca aynı kalabilir. Stratejik bir plan, misyon ve vizyon beyanlarınızdan ilham alır, doğru yönde ilerlemek için hangi eylemleri yapacağınızı özetler. 

Örneğin, şirketiniz evcil hayvan güvenlik ekipmanı üretiyorsa, misyon beyanınız, vizyon beyanınız ve stratejik planınız şu şekilde ortaya çıkabilir: 

Misyon beyanı: “Dünya hayvanlarının güvenliğini sağlamak.” 

Vizyon beyanı: “Evcil hayvan güvenliği ve takip etmek için kullanımı zahmetsiz olan ürünler türetmek.” 

Stratejik planınız, şirketinizi misyon ve vizyonunuza yaklaştırmak için önümüzdeki birkaç yıl içinde atacağınız adımların ana hatlarını verecektir. Örneğin, yeni bir akıllı evcil hayvan takip tasması geliştiriyor veya evcil hayvan sahipleri için mikroçip deneyimini geliştiriyorsunuz. 

Stratejik plan ve şirket hedefleri 

Şirket hedefleri engin hedeflerdir. Bunları yıllık veya üç aylık olarak ayarlamalısınız (kuruluşunuz hızlı hareket ediyorsa). Bu hedefler, ekibinize belirli bir süre boyunca neyi başarmayı amaçladığınız konusunda net bir fikir verir. 

Stratejik planınız, şirket hedeflerinizden daha ileriye dönüktür ve bir yıldan fazla çalışmayı kapsamalıdır. Bunu şu şekilde düşünün: şirket hedefleriniz, ibreyi genel stratejinize doğru hareket ettirecektir- ancak stratejik planınız, şirket hedeflerinden daha büyük olmalıdır çünkü bir yıldan daha fazla zamanı kapsar. 

Stratejik plan ve iş gerekçesi 

İş gerekçesi, şirketiniz için önemli bir yatırım veya girişim fikri sunmanıza yardımcı olacak bir belgedir. Bir iş gerekçesi oluşturduğunuzda, bu yatırımın neden iyi bir fikir olduğunu ve bu büyük ölçekli projenin işletmeyi nasıl olumlu etkileyeceğini özetlersiniz. 

Stratejik planınızın yol haritasında yer alan şeyler için iş gerekçesi oluşturabilirsiniz, ancak stratejik planınız bundan daha büyük olmalıdır. Bu araç, yalnızca tek bir girişimi değil, şirketinizdeki yol haritanızın birkaç yılını kapsamalıdır. 

Stratejik plan ve proje planı 

Stratejik plan, önümüzdeki üç ila beş yıl içerisinde neyi başarmak istediğinize ve bunu nasıl başarmayı planladığınıza dair şirket çapında, çok yıllı bir plandır. Öte yandan proje planı, belirli bir projeyi nasıl gerçekleştireceğinizi ana hatlarıyla belirtir. Bu proje, stratejik planınıza katkıda bulunan şirket hedefine faydası olan birçok girişimden biri olabilir. 

Bir proje planının yedi bölümü vardır: 

  • Hedefler 
  • Başarı ölçütleri 
  • Paydaşlar ve roller 
  • Kapsam ve bütçe 
  • Dönüm noktası ve proje sonucu 
  • Zaman çizelgesi ve program 
  • İletişim planı 

Stratejik planlama nedir? 

Stratejik planlama, stratejik hedeflerinize ulaşmak için bir plan oluşturma sürecidir. Stratejik planlama sürecinin birden fazla bölümü vardır; içgörü toplamayı, strateji geliştirmeyi ve plan yürürlüğe girdikten sonra performansı yönetmeyi içerir. 

Ne zaman stratejik plan oluşturmalıyım? 

Stratejik plan, şirketinizin önümüzdeki üç ila beş yıl içinde alacağı yönü tanımlamanıza ve paylaşmanıza yardımcı olabilecek bir araçtır. Bu tür bir planla, yatırımları tanımlayabilir, büyük girişimlerin şirket misyonunuzu ve vizyonunuzu gerçekleştirmenize nasıl yardımcı olacağını özetleyebilir, günlük projelerinizin bu iş girişimleriyle nasıl bağlantı kurduğuna dair bir plan oluşturabilirsiniz. Ekibinizin veya şirketinizin şu anda bir stratejik planı yoksa, bir tane oluşturmalısınız. Stratejik bir planınız varsa, hedeflerinizin çoğuna veya tümüne ulaştığınızda onu güncellemelisiniz. 

Kuruluşunuzun ne kadar hızlı hareket ettiğine bağlı olarak her üç ila beş yılda bir stratejik plan oluşturmayı hedefleyin. Kuruluşunuz hızlı hareket ederse, yeni veya değişen iş önceliklerine ayak uydurmak için her iki ila üç yılda bir stratejik plan oluşturmayı düşünün. 

Stratejik planlamanın faydaları 

Stratejik planlama, şirketinizin önümüzdeki üç ila beş yıl içinde misyon ve vizyon beyanlarınız için nasıl bir ilerleme kaydedeceğini açıklamak adına tanımlanmış hedefler oluşturmanıza yardımcı olabilir. Şirketinizin yörüngesini harita üzerindeki bir çizgi olarak düşünüyorsanız, stratejik bir plan, A noktasından (şu anda bulunduğunuz yer) B noktasına (birkaç yıl içinde olmak istediğiniz yer) nasıl gideceğinizi daha iyi ölçmenize yardımcı olabilir. 

Ekibinizle net bir stratejik plan oluşturup, paylaştığınızda şunları yapabilirsiniz: 

Herkesi ortak bir amaç etrafında toplayın 

Varmak istediğiniz noktaya ulaşmanıza yardımcı olmak için temkinli olarak hedefler belirleyin 

Uzun vadeli hedefler tanımlayın ve ardından bunları desteklemek için daha kısa vadeli hedefler belirleyin 

Mevcut durumunuzu, tüm fırsatları veya tehditleri değerlendirin 

Uzun vadeli düşündüğünüz için işletmenizin daha dayanıklı olmasına yardımcı olun 

Motivasyonu ve katılımı artırın 

Stratejik planlama süreci 

Stratejik planlama süreci, stratejik planınızı oluşturmaktan sorumlu olacak kilit paydaşlardan oluşan küçük bir ekip tarafından yürütülmelidir. Bazen yönetim komitesi olarak da adlandırılan bu grup, şirket için beş ila on kilit paydaş ve karar merciinden oluşan küçük bir ekip olmalıdır. Katılan tek kişi onlar olmayacak ama işi yürüten kişiler onlar olacaktır. 

Yönetim komitenizi oluşturduktan sonra stratejik planlama süreci üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. 

Adım 1: Konumunuzu belirleyin 

Stratejik planınızı oluşturup nereye gittiğinizi tanımlamadan önce, bulunduğunuz konumu belirlemeniz gerekir. Bunu yapmak için yönetim komiteniz, çalışanlar ve müşteriler gibi ek paydaşlardan çeşitli bilgiler toplamalıdır. Özellikle aşağıda yer alan verileri toplamaya özen gösterin: 

Herhangi bir pazar fırsatının yanı sıra yakın gelecekte olası tehditleri bildirmek üzere ilgili sektör ve pazar verileri. 

Ürün iyileştirmeleri veya ek hizmetler gibi müşterilerinizin şirketinizden ne beklediğini anlamak için müşteri içgörüsü. 

Ürün, iş uygulamaları veya şirket kültüründe ele alınması gereken çalışan geri bildirimi. 

İşletme için hem mevcut hem de gelecekteki potansiyeli değerlendirmenize yardımcı olacak bir SWOT(Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) analizi. SWOT, Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler anlamına gelen bir kısaltmadır. Stratejik planlama sürecinde periyodik olarak bu analize geri döneceksiniz. 

SWOT kısaltmasındaki her harfi doldurmak için yönetim komiteniz bir dizi soruyu yanıtlayacaktır: 

Güçlü yönler: 

Kuruluşunuz şu anda neyi iyi yapıyor? 

Sizi rakiplerinizden ayıran nedir? 

En değerli iç kaynaklarınız nelerdir? 

Hangi maddi varlıklara sahipsiniz? 

En büyük gücünüz nedir? 

Zayıf yönler: 

Kuruluşunuz neyi kötü yapıyor? 

Şu anda nelerden yoksunsunuz (bu bir ürün, kaynak veya süreç mi)? 

Rakipleriniz neyi sizden daha iyi yapıyor? 

Varsa, hangi sınırlamalar kuruluşunuzu geride tutuyor? 

Hangi süreçlerin veya ürünlerin iyileştirilmesi gerekiyor? 

Okuyun: Kısıtlamalar teorisine yeni başlayanlar için kılavuz 

Fırsatlar: 

Kuruluşunuz hangi fırsatlara sahip? 

Benzersiz şirket gücünüzden nasıl yararlanabilirsiniz? 

Yararlanabileceğiniz herhangi bir trend var mı? 

Pazarlama veya basın fırsatlarından nasıl yararlanabilirsiniz? 

Ürününüz veya hizmetiniz için ortaya çıkan bir ihtiyaç var mı? 

Tehditler: 

Hangi gelişmekte olan rakiplere dikkat etmelisiniz? 

Kuruluşunuzu riske maruz bırakan zayıf yönler var mı? 

Pazar payını azaltabilecek olumsuz bir baskı yaşadınız mı? 

Şirketinize karşı olan müşteri tutumlarını değiştirme şansı var mı? 

Adım 2: Stratejinizi geliştirin 

Sihrin yapıldığı yer burasıdır. Stratejinizi geliştirmek için mevcut konumunuzu dikkate alın. Ardından, orijinal iş belgelerinizden ilham alın; bunlar son varış noktanız. Stratejinizi geliştirmek için aslında “Bir sonraki durak neresi?” Diye soruyorsunuz. Bu, hangi yolu izlemeniz gerektiğini anlamanıza yardımcı olabilir. 

Planlama sürecinin bu aşamasında, stratejik planınızın şirketinizi doğru yöne taşımasını sağlamak için önemli şirket belgelerinden ilham alın: 

Kuruluşunuzun temel amacına doğru ilerlemeye nasıl devam edebileceğinizi anlamak için misyon beyanınız. 

Stratejik planınızın uzun vadeli vizyonunuza nasıl uyduğunu netleştirmek için vizyon beyanınız. 

Şirketiniz için önemli olan şeylere rehberlik etmek üzere şirket değerleriniz. 

Pazara sunduğunuz benzersiz faydaları anlamak için rekabet avantajlarınız. 

Beş veya on yıl içinde nerede olmak istediğinizi takip etmek üzere uzun vadeli hedefleriniz. 

Mali durumunuzun önümüzdeki üç yıl içinde nerede olmasını beklediğinizi, beklenen nakit akışınızın ne olduğunu ve muhtemelen hangi yeni fırsatlara yatırım yapabileceğinizi anlamak için mali tahmininiz veya proje planlarınız

3. Adım: Stratejik planınızı oluşturun 

Artık nerede olduğunuzu ve nereye gitmek istediğinizi anladığınıza göre, kâğıda dökmenin zamanı geldi. Planınız, önümüzdeki üç ila beş yıl için şirket genelindeki planınızı tanımlamak üzere konumunuzu ve stratejinizi dikkate alacaktır. Uzun vadeli bir plan yapıyor olsanız bile, çeyrekler ve yıllar geçtikçe stratejik planınızın bölümlerinin oluşturulması gerektiğini unutmayın. 

Stratejik planınızı oluştururken şunları tanımlamanız gerekir: 

SWOT analizinize ve stratejinize dayalı olarak önümüzdeki üç ila beş yıl için şirketinizin öncelikleri. 

İlk yıl için yıllık hedefler. Stratejik planın her yılı için hedeflerinizi tanımlamanız gerekmez. Yıllar geçtikçe, genel stratejik hedeflerinize bağlanan yeni yıllık hedefler oluşturun. 

İlk yıl için ilgili önemli sonuçlar ve KPI‘lar. Bunlardan bazıları yönetim komitesi tarafından, bazıları ise işe daha yakın olan özel ekipler tarafından belirlenmelidir. Temel sonuçlarınızın ve KPI’larınızın ölçülebilir, eyleme geçirilebilir olduğundan emin olun. 

Gelecek yıl veya birkaç yıl için bütçe. Bu, finansal tahmininizin yanı sıra yönünüzü de temel almalıdır. Ürününüzü geliştirmek için agresif bir şekilde harcamanız mı gerekiyor? Takımınızı kuruyor musunuz? Pazarlama ile bir adım mı atıyorsunuz? En önemli girişimlerinizi ve bunlara nasıl bütçe ayıracağınızı netleştirin 

Üst düzey bir proje yol haritası. Proje yol haritası, proje yönetiminde karmaşık bir girişimin zaman çizelgesini görselleştirmenize yardımcı olan bir araçtır, ancak stratejik planınız için çok üst düzey bir proje yol haritası da oluşturabilirsiniz. Planı daha uygulanabilir ve anlaşılır kılmak için belirli dönemlerde veya yıllarda ne üzerinde çalışmayı umduğunuzu ana hatlarıyla belirtin. 

Adım 4: Stratejik planınızı paylaşın, izleyin ve yönetin 

Bu noktada stratejik planınızı oluşturmuş olmalısınız. Planlama sürecinin son adımı, planınızı izlemek ve yönetmektir. 

Stratejik planınızı paylaşın. Stratejik plan, saklanacak bir belge değildir. Ekibinizin buna erişimi olduğundan emin olun, böylece çalışmalarının şirket önceliklerine ve genel stratejik planınıza nasıl katkıda bulunduğunu anlayabilirler. Planınızı, işlerinizi yönetmek ve izlemek için kullandığınız araçta paylaşmanızı öneririz, böylece üst düzey hedefleri günlük işlere daha kolay bağlayabilirsiniz. Henüz oluşturmadıysanız, bir iş yönetimi aracı kullanmayı düşünün. 

Planınızı düzenli olarak güncelleyin (üç aylık ve yıllık). Kısa vadeli hedeflerinizi bildirmek için stratejik planınızı kullandığınızdan emin olun. Ancak stratejik planınız da hazır değil. Şirketiniz yön değiştirmeye veya yeni yatırımlar yapmaya karar verirse, büyük olasılıkla planı güncellemeniz gerekecektir. Yeni pazar fırsatları ve tehditler ortaya çıktıkça, önümüzdeki birkaç yıl için kuruluşunuzu mümkün olan en iyi yönde inşa ettiğinizden emin olmak adına stratejik planınızı değiştirmek isteyeceksiniz. 

Sık sık güncelleseniz bile planınızın sonsuza kadar sürmeyeceğini unutmayın. Stratejik hedeflerinizin çoğuna ulaştığınızda veya planınızı ilk oluşturduğunuzdan bu yana stratejiniz önemli ölçüde geliştiyse, yeni bir tane oluşturmanın zamanı gelmiş olabilir. 

Plana bağlı kalmak 

Şirket stratejinizi bir plana ve nihayetinde bir etkiye dönüştürmek için şirket hedeflerinizi proaktif olarak günlük işlerinizle ilişkilendirdiğinizden emin olun. Bu bağlantıyı netleştirebildiğinizde, ekip üyelerinize işlerini en iyi şekilde yapmaları için ihtiyaç duydukları bağlamı sağlamış olursunuz. Ekip üyeleri, şirket üzerinde en büyük etkiyi yaratan girişimlere odaklanabilirler.

Öncelikleriniz üzerinde çalıştığınızdan emin olun. Size yardımcı olmamız için bizimle iletişime geçin.